» » » На сайте президента Украины появилось заявление Януковича

На сайте президента Украины появилось заявление Януковича


На сайте президента Украины появилось заявление Януковича.
<!--uzquote-->
Цитата
<!--uzq-->Заява Президента України Віктора Януковича
Я абсолютно впевнений в тому, що те, що побачила наша країна і весь світ - приклад державного перевороту. Я робив усе, щоб у країні не було кровопролиття. Ми прийняли два закони про амністію , ми робили всі кроки, які стабілізували б політичну ситуацію в країні. Але сталося так, як сталося.
Я приїхав до Харкова вчора пізно ввечері, я хотів взяти участь у сьогоднішньому з`їзді депутатів усіх рівнів, громадських діячів, але вийшло так, що я не міг поїхати, я не міг втрачати час, тому що я повинен був бути весь час на зв`язку. Весь час йшли сигнали про переслідування людей. Я намагаюся захищати людей – тих, яких бандити переслідують, переслідують в місцях їхнього проживання, на робочих місцях, на дорогах. Я роблю все, щоб не допустити кровопролиття вже близьких мені людей.
Мене весь час лякають ультиматумами. Я нікуди не збираюся виїжджати з країни. Я не збираюся подавати у відставку. Я законно обраний Президент. Мені давали гарантії всі міжнародні посередники, з якими я працюю , що вони дають гарантії безпеки. Я подивлюся, як вони будуть виконувати цю роль.
Все, що сьогодні відбувається, більшою мірою, звичайно, і вандалізм, і бандитизм, державний переворот. Це моя оцінка, і я в цьому глибоко переконаний.
Що я буду далі робити - я буду робити все, щоб захистити свою країну від розколу, я буду робити все, щоб зупинити кровопролиття . Я ще не знаю, як я це буду робити. Я сьогодні вже багато зустрічався з людьми, радився - у мене була така можливість. Я далі поїду по південному сходу країни, який поки ще менш небезпечний або більш безпечний . Я буду продовжувати їздити, зустрічатися з людьми. По-перше, я хочу знайти відповіді : що ми будемо далі робити в нашій країні, за яким ми підемо шляхом.
Я бачив, що робиться в Києві. По моїй машині стріляли, але у мене немає страху. Мене охоплює горе за нашу країну. Я відчуваю відповідальність. І що ми будемо далі робити - я буду кожен день про це публічно говорити, кожен день.
Я залишаюся на території України . Я буду закликати всіх міжнародних спостерігачів, всіх посередників, які брали участь у цьому політичному конфлікті, щоб вони зупинили бандитів. Це не опозиція - це бандити.
Все, що відбувається в парламенті, на виході з парламенту - депутатів б`ють, закидають камінням, залякують. Рішення, які вони зараз приймають, вони всі протизаконні . І вони повинні про це чути, чути від мене - я нічого підписувати не буду з бандитами, які сьогодні тероризують всю країну, український народ, ганьблять Україну .
Я буду шукати шляхи, я подивлюся на міжнародну реакцію, як вони будуть виконувати свої зобов`язання. Зараз працює Міністр закордонних справ. Він поки ще легітимний, Леонід Кожара. Вчора він мені доповідав, що розмовляв з європейцями, з Міністром закордонних справ Польщі, вчора ввечері дзвонив до Сполучених Штатів, вчора я мав розмову з Президентом Росії Путіним, який мені сказав, що він розмовляв з Президентом США Обамою. І я сподіваюся, що я всі ці дні буду вести ці переговори.
Рибак вчора до мене приїхав. Він їхав до мене, по дорозі стріляли в машину. Приїхав до мене і попросив, щоб я його забрав. Я його забрав і зараз відправив його машиною в Донецьк на лікування. Точно також і Глава Адміністрації Клюєв. Зараз пішли погрози суддям Конституційного Суду. Всілякими шляхами. Учора депутати Партії регіонів виходили з парламенту - їх закидали камінням.
Вихід з Партії регіонів ... Є люди, які не витримують, бояться за свої сім`ї. Це відбувається під тиском. Є й зрадники. Я не хочу зараз про це говорити. Я не хочу називати жодних прізвищ. Нехай це буде на їхній совісті і на їхній відповідальності. Партія пережила багато таких часів. Ми пережили 2004-2005 роки, коли вийшло з Партії близько 200 тисяч, а потім увійшло близько 600 тисяч. Зараз ситуація, напевно, повториться. Там півтора мільйони, але нехай вийде 500 тисяч, хоча я не думаю, що так багато вийдуть. Все одно Партія здорова . Ми бачимо повтор нацистський, коли в 30-тих роках у Німеччині, в Австрії нацисти приходили до влади. Це повтор. Забороняли партії, зараз те ж саме: забороняють Партію комуністичну, Партію регіонів, вішають ярлики, переслідують, б`ють людей, палять будинки, офіси. Більше 200 офісів Партії регіонів спалили в Україні.<!--/uzq-->
<!--/uzquote-->
<!--uzquote-->
Цитата
<!--uzq-->Заявление Президента Украины Виктора Януковича
Я абсолютно уверен в том, что то, что увидела наша страна и весь мир - пример государственного переворота. Я делал все, чтобы в стране не было кровопролития. Мы приняли два закона об амнистии , мы делали все шаги, которые стабилизировали бы политическую ситуацию в стране. Но случилось так, как случилось.
Я приехал в Харьков вчера поздно вечером, я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей, но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был быть все время на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать людей - тех, которых бандиты преследуют, преследуют в местах их проживания, на рабочих местах, на дорогах. Я делаю все, чтобы не допустить кровопролития уже близких мне людей.
Меня все время пугают ультиматумами. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный Президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работаю , что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль.
Все, что сегодня происходит, в большей степени, конечно, и вандализм, и бандитизм, государственный переворот. Это моя оценка, и я в этом глубоко убежден.
Что я буду дальше делать - я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола, я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие . Я еще не знаю, как я это буду делать. Я сегодня уже много встречался с людьми, советовался - у меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востока страны, который пока еще менее опасен или более безопасный . Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответа : что мы будем дальше делать в нашей стране, по которым мы пойдем путем.
Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли, но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать - я буду каждый день об этом публично говорить, каждый день.
Я остаюсь на территории Украины . Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые принимали участие в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция - это бандиты.
Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они принимают, они все противозаконные . И они должны об этом слышать, слышать от меня - я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ, позорят Украину .
Я буду искать пути, я посмотрю на международную реакцию, как они будут выполнять свои обязательства. Сейчас работает Министр иностранных дел. Он пока еще легитимный, Леонид Кожара. Вчера он мне докладывал, что разговаривал с европейцами, с Министром иностранных дел Польши, вчера вечером звонил Соединенных Штатов, вчера я имел разговор с Президентом России Путиным, который мне сказал, что он беседовал с Президентом США Обамой. И я надеюсь, что я все эти дни буду вести эти переговоры.
Рыбак вчера ко мне приехал. Он ехал ко мне, по дороге стреляли в машину. Приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его машиной в Донецк на лечение. Точно также и Глава Администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного Суда. Всевозможными путями. Вчера депутаты Партии регионов выходили из парламента - их забросали камнями.
Выход из Партии регионов ... Есть люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Это происходит под давлением. Есть и предатели. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть никаких фамилий. Пусть это будет на их совести и на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 года, когда вышло из Партии около 200 тысяч, а затем вошло около 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Там полтора миллиона, но пусть выйдет 500 тысяч, хотя я не думаю, что так много выйдут. Все равно Партия здорова . Мы видим повтор нацистский, когда в 30-х годах в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии, сейчас то же самое: запрещают коммунистическую Партию, Партию регионов, вешают ярлыки, преследуют, избивают людей, жгут дома, офисы. Более 200 офисов Партии регионов сожгли в Украине.<!--/uzq-->
<!--/uzquote-->
Напомним, что сегодня Верховная Рада конституционным большинством голосов отправила Януковича в отставку
На сайте президента Украины появилось заявление Януковича

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 391; Комментариев: 0; Дата публикации: 22-02-2014, 00:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Заявление об отставке писать не буду - Добкин

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин подавать в отставку не собирается. Об

Янукович не собирается идти в отставку (видео)

Янукович не собирается идти в отставку. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24.

Булатов позвонил на Майдан и поблагодарил за поддержку

Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов позвонил из больницы в Киев, где на Майдане состоялось его

Сегодня первый раунд переговоров с Президентом, вопрос затягивается - В. Кл ...

Сегодня состоялся первый раунд переговоров лидеров оппозиции с Президентом Украины. Об этом после

Активист Игорь Луценко нашелся - выполз из леса

Нашелся похищенный утром активист Игорь Луценко. "За последние сутки я минимум три раза прощался

Янукович: буду использовать все правовые и другие законные методы, чтобы бы ...

Президент Виктор Янукович попросил украинцев "не идти за теми, кто призывает к насилию". Текст

Гриценко не удивлен, что однопартийцы объявили бойкот

Депутат "Батькивщины" Анатолий Гриценко заявил, что и впредь будет говорить все, что думает, о

Луценко на Евромайдане в Запорожье

Выступление на ЕвроМайдане в Запорожье 29 декабря 2013 года, стенограмма.

Україна по-китайськи

Президент України Віктор Янукович уклав низку економічних угод з Китаєм. Мова йшла про виділення

США назвали страны с наихудшей ситуацией с правами человека

Сегодня, 22:04
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что более других ущемляют права человека – в Иране,

Украинцев станет в два раза меньше - Bloomberg

Сегодня, 21:49
Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе

Баски извинились перед жертвами своего террора

Сегодня, 21:43
Группировка, которая долгие годы с помощью насилия боролась за независимое государство басков, в

Британия создала спецгруппу для борьбы с влиянием РФ

Сегодня, 21:10
Глава группы Том Тагендхет сказал, что, учитывая рост опасений относительно российского негативного